Jak fungují homeopatika?

Upřednostňujete raději alternativní medicínu nebo přírodní léčbu před klasickou konvenční medicínou? Pak už jste se pravděpodobně setkali i s léčbou homeopatickou, které v posledních letech získává stále více na významu. V ČR s ní pracuje více než dva tisíce lékařů a homeopatické přípravky najdete téměř v 90% lékáren. Zajímalo by vás, jak vlastně homeopatika fungují a jak je můžete využít při běžných onemocnění?

Co je homeopatie?

Homeopatie je léčebná metoda, která se řadí mezi alternativní přírodní postupy, a vedle akupunktury je nerozšířenějším oborem v oblasti alternativní medicíny. Zakládá se na teorii, že podobné by se mělo léčit podobným. Zároveň jsou její základy položené na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku a přesně tak se také přistupuje k léčbě. Jinými slovy, prioritou je celostní přístup a přijetí pacienta jako celku a ne pouhá léčba symptomů.

O biologické účinnosti homeopatik a jejich terapeutickém efektu se neustále vede mnoho diskuzí a odborná veřejnost se v této oblasti stále dělí na dva tábory, kdy je velká část odborníků přesvědčena o tom, že homeopatika fungují především jako placebo. Nicméně neustále probíhá mnoho klinických studií po celém světě. V jedné z nejnovějších a nejrozsáhlejších metaanalýz spočívající ve vyhodnocení nejkvalitnějších randomizovaných a placebem kontrolovaných studií se ukázalo, že homeopatické léky předepisované v rámci individualizované léčby mají příznivý účinek na zdraví s pravděpodobností 1,5 až 2krát vyšší než jen v případě placeba. Úroveň takového vědeckého důkazu je již vysoká. Další studie prokazující biologický účinek homeopatik najdete na webu Svět homeopatie.

Věděli jste, že...

Nespornou výhodou homeopatické léčby je, že nemá žádné známé negativní vedlejší účinky, je netoxická a bez lékových interakcí nebo kontraindikací, tudíž ji mohou využívat i rizikové skupiny pacientů, těhotné, děti včetně kojenců nebo senioři. Dokonce i velká část porodnic v ČR využívá homeopatickou léčbu během, při nebo po porodu. Zároveň léčba homeopatiky pomáhá regulovat nadužívání léků jako jsou antibiotika, psychofarmaka nebo léky na bolest.

Základem výroby homeopatických léků

 jsou látky většinou přírodního původu používané ve vysokém ředění (tzv. potencované látky), jejichž vyšší koncentrace vyvolává u zdravého člověka příznaky podobné těm, jaké vykazuje léčená choroba, což je právě již zmíněný princip léčby podobného podobným. Podmínkou účinku je ale krom silného ředění také silné protřepávání neboli dynamizace. Dle výzkumů hraje právě dynamizace zásadní roli v účinku homeopatik.

Homeopatické léky najdete dostupné ve dvou různých variantách. Jednosložková neboli monokomponentní se připravují z jedné výchozí látky a jsou ve formě malých kuliček, které se nechávají volně rozpustit v ústech. Druhou variantou jsou vícesložkové produkty neboli polykomponentní, která najdete jak ve formě kuliček (například Oscillococcinum využívaný na posílení imunity), tak jsou dostupné i v klasických lékových formách jako jsou sirupy, masti nebo tablety.

Za zmínku stojí například Stodal sirup, který se používá na všechny druhy kašle včetně laryngitid u dětí nebo kašle u seniorů. Na tlumení suchého dráždivého kašle je Drosetux, na chrapot potom Homeovox. Na horečky u dětí nebo při prořezávání zoubků zabírají Viburcol čípky. Trápí-li vás například otoky nohou, můžete vyzkoušet Lymphomyosot.

Zdroje: 

Mathie RT, Lloyd SM, Legg LA, a kol. Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2014;3:142

https://vedecke-dukazy.svethomeopatie.cz/klinicky-ucinek-homeopatie/

Související články

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.