Autor článku:
Mgr. Vlaďka Kouřilová

Betaglukany a jejich účinky na lidské zdraví

Lidský organismus se neustále setkává s různými cizorodými látkami, mikroorganismy, viry nebo bakteriemi, které mohou negativně ovlivňovat naše zdraví. Aby se tělo ubránilo proti všem útočníkům zvenčí, je vybaveno různými obrannými mechanismy, jejichž úkolem je zabránit proniknutí cizorodých látek do těla, případně propuknutí nemoci.

Rozhodující vliv v tomto mechanismu hraje samozřejmě imunitní systém, který dokáže rozpoznat a zničit jakoukoli toxickou a cizorodou látku nebo nefunkční buňku, která představuje ohrožení. Správná funkce imunitního systému je tedy pro zdravý lidský organismus naprosto zásadní. Proto se neustále zkoumají různé látky, které vykazují imunomodulační schopnosti, a mohly by podpořit zdravou imunitu i celkové zdraví. Do této kategorie zkoumaných látek patří právě betaglukany, které získávají v posledních letech na oblibě a je k tomu hned několik objektivních důvodů.

Co jsou betaglukany?

Betaglukany jsou přírodní polysacharidy přirozeně se vyskytující v buněčných stěnách hub, sinic, kvasinek, obilovin a bakterií. Samotná molekula betaglukanu je složena z glukózových jednotek pospojovaných v glykosidických vazbách v různých pozicích, přičemž imunoregulační efekt vykazují molekuly v konfiguracích 1,3 a 1,6. Účinnost betaglukanů dále závisí nejen na jejich zdroji, ze kterého se získávají, ale také na chemické čistotě, případně kombinaci s dalšími látkami. Pouhou konzumací potravin bohatých na betaglukany tudíž nedosáhnete požadovaného léčebného efektu. Z hlediska účinku se jeví jako nejefektivnější betaglukany izolované z pivovarských a pekařských kvasinek (Sacharomyces cerevisie), které jsou pro naše tělo z evolučního hlediska také nejpřirozenější. Můžeme se ale také setkat s betaglukany získávanými z medicinálních hub jako je shiitake, reishi nebo i z hlívy ústřičné (Terezia Company).

Jak betaglukany působí?

Betaglukany jsou označovány jako PAMS neboli Pathogen Associated Molecular Patterns, což znamená, že jsou to struktury, jejichž rozpoznání máme v těle geneticky zakódované a tím, že je tělo umí okamžitě rozeznat, dokáže velmi rychle reagovat a aktivovat imunitní odpověď. Jejich přesný mechanismus účinku spočívá především v přímé aktivaci makrofágů, které jsou důležitou složkou imunitního systému a zajišťují nespecifickou imunitu. Nacházejí se prakticky ve všech tkáních včetně centrální nervové soustavy. Zjednodušeně se dá říci, že jakmile makrofágy rozpoznají v těle nějaké nebezpečí, zahájí obranou reakci a zničí vše, co do těla nepatří. Kromě aktivace fagocytózy ale betaglukany spouští další regulační procesy v těle jako je produkce cytokinů a interferonů, které mají za následek zvýšení celkové pohotovosti a efektivity imunitního systému včetně protinádorové aktivity.

Pokud tělo bojuje s infekcí nebo jsme v nadměrném či dlouhodobém stresu, náš imunitní systém se oslabuje a dochází k vyčerpání buněk imunitního systému. Ty se samozřejmě neustále tvoří v kostní dřeni, ale v případě zvýšených nároků organismu nemusí být jejich produkce dostatečná. I tady mohou pomoci betaglukany, které tvorbu nových buněk podpoří a navíc jsou takto podpořené buňky ještě mnohem aktivnější a dokáží ničit patogenní bakterie a viry. Podle mnohých klinických studií není ale účinek betaglukanů na imunitní systém ten jediný pozitivní. Bylo také prokázáno, že se díky svému působení řadí mezi silné antioxidanty. Betaglukany vychytávají volné radikály, které spouští onkogenezi.

 

Betaglukany se také jeví jako ochranné látky proti tvorbě nutričních volných radikálů. Ty v těle vznikají při nevhodné skladbě jídelníčku. Ukazuje se, že betaglukany pomáhají v léčbě kardiovaskulárních chorob, protože snižují krevní cholesterol, ale také v léčbě diabetu 2. typu, díky schopnostem snižovat hladinu krevního cukru. Za další pozitivní jev je považována schopnost betaglukanů upravovat střevní mikrobiom a podporovat regeneraci střevního epitelu, což může mít významný efekt v léčbě zánětlivých onemocnění střev. Rovněž bylo prokázáno, že betaglukany mají pozitivní vliv na krvetvorbu (urychlují tvorbu červených a bílých krvinek) a působí také proti všem druhům záření. Z těchto důvodů se využívají k oslabení nežádoucích účinků při ozařování nebo také v chemoterapii.

Máme-li celou problematiku shrnout, je jasné, že betaglukany mají pozitivní vliv na imunitní systém a můžete je tedy využít nejen v obdobích oslabené imunity, ale také při fyzickém a psychickém stresu, při nadměrné zátěži nebo jako ochranu proti záření (počítače, mobily). Dosud při jejich podávání nebyly pozorovány žádné toxické účinky. Jako podpůrná léčba prokázaly svůj efekt v mnoha směrech (užívání s antibiotiky, podpora při léčbě radioterapií nebo chemoterapií, při léčbě nádorů, po operacích, pro snížení hladiny cholesterolu). Současně se ukazuje, že nezabírají vždy a u všech pacientů, bude tedy potřeba ještě dalších klinických studií a rozsáhlejší výzkum. Zajímavost na závěr: v Japonsku je betaglukan schváleným lékem už více než 30 let.

Zdroje:
https://hygiena.szu.cz/cz/artkey/hyg-201604-0011_Imunomodulacni-ucinky-betaglukanu.php
Di Luzio NR. Immunopharmacology of glucan: a broad spectrum enhancer of host defense mechanisms. Trends Pharmacol Sci. 1983;4:344-7.
Ding J, Feng T, Ning Y, Li W, Wu Q, Qian K, et al. β-Glucan enhances cytotoxic T lymphocyte responses by activation of human monocyte-derived dendritic cells via the PI3K/AKT pathway. Hum Immunol. 2015 Mar;76(2-3):146-54.
Iwanaga S, Lee BL. Recent advances in the innate immuni­ty of invertebrate animals. J Biochem Mol Biol. 2005 Mar 31;38(2):128-50.
Soltanian S, Stuyven E, Cox E, Sorgeloos P, Bossier P. Be­ta-glucans as immunostimulant in vertebrates and invertebra­tes. Crit Rev Microbiol. 2009;35(2):109-38.
Kawabata S, Muta T. Sadaaki Iwanaga: Discovery of the li­popolysaccharide- and beta-1,3-D-glucan-mediated proteo­lytic cascade and unique proteins in invertebrate immunity. J Biochem. 2010 May;147(5):611-8.
Huang H, Ostroff GR, Lee CK, Agarwal S, Ram S, Rice PA, et al. Relative contributions of dectin-1 and complement to immune responses to particulate β-glucans. J Immunol. 2012 Jul 1;189(1):312-7.
Sima P, Vannucci L, Vetvicka V. Effects of glucan on bone marrow. Ann Transl Med. 2014 Feb;2(2):18. doi: 10.3978/j. issn.2305-5839.2014.01.06.
Vetvicka V, Vannucci L, Sima P. The Effects of β-Glucan on Pig Growth

Související články

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.